Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Dailiųjų keramikos dirbinių gamintojo mokymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

4540214

Valstybinis kodas

440021409

Švietimo sritis

Menai

Švietimo posritis

Dailieji amatai

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Dailiųjų keramikos dirbinių gamintojas/4

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

IV

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

4

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Nėra duomenų

Programos trukmė

Grupinio mokymosi, 1,5, Metais

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

14 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

43 sav.

Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai

Dailiųjų keramikos dirbinių gamintojas/4
Profesinio mokymo diplomas, 4101

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-10-02

Programos moduliai

9204
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Programos tikslas - paruošti kvalifikuotus keramikus gebančius gaminti keraminius dirbinius pagal etaloną arba savo projektą, juos pateikti rinkai. Baigus programą gali dirbti įvairiose keramikos įmonėse, tiek kurti individualų verslą.
Būsimieji dailiųjų keramikos dirbinių gamintojai teoriniuose užsiėmimuose mokomi: kompozicijos, kompiuterinio projektavimo, tautodailės, tapybos, piešimo, specialybės anglų kalba, profesijos informacinių technologijų, lietuvių kalbos kultūros ir specialybės kalbos, ekonomikos ir verslo pagrindų.
Praktinių užsiėmimų metu mokomi dailiosios keramikos formavimo, apdailos, žiedimo, keraminių indų ir komplektų gamybos technologijų. Baigiamosios praktikos trukmė - 12 savaičių.
Baigiamasis įvertinimas- asmens įgytų kompetencijų vertinimas: teorinė ir praktinė dalys. Teorinėms žinioms patikrinti rengiamas testas iš visų mokymo programoje numatytų veiklos sričių. Praktinė dalis, tai gebėjimų vertinimo užduotis, kurios metu patikrinamos ir įvertinamos mažiausiai dvi pagrindinės kompetencijos.
Baigus šią programą mokslą galima tęsti pagal aukštojo mokslo taikomosios keramikos ar aukštojo koleginio išsilavinimo dekoratyvinės plastikos studijų programas.