Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir priešmokyklinis ugdymas (anglų k. - Pedagogy of Pre-School Education and Pre-Primary Education)

Studijų krypties grupė

Ugdymo mokslai

Studijų kryptis

Pedagogika

Švietimo sritis

Švietimas

Švietimo posritis

Mokytojo ikimokykliniam ugdymui rengimas

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Ugdymo mokslų bakalauras
Pedagogas

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6109

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Ištęstinė, -, -
Nuolatinė, -, -
Nuolatinė, 3,5, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121MX044

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450112

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Būsimieji ikimokyklinio ugdymo pedagogikos ir priešmokyklinio ugdymo pedagogikos bakalaurai, auklėtojai ir mokytojai studijuoja įvairius pedagogikos, psichologijos ir kt. dalykus, įgalinančius juos dirbti plataus profilio pedagoginį darbą ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, organizuoti bei pedagogiškai valdyti formalųjį ir neformalųjį šių amžiaus tarpsnių vaikų ugdymą.
Pedagoginių studijų apimtis 40 kreditų, iš kurių 20 kreditų skirta pedagoginėms praktikoms, kas sudaro 800 val.
Ikimokyklinio ugdymo pedagogikos ir priešmokyklinio ugdymo studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą.