Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Verslo duomenų analitika (anglų k. - Business Data Analytics)

Studijų krypties grupė

Matematikos mokslai

Studijų kryptis

Statistika

Švietimo sritis

Matematika ir statistika

Švietimo posritis

Statistika

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Matematikos mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6114

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Nuolatinė, 3, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121AX003

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450542

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2017-05-17
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Ugdyti studentų ekonometrinio modeliavimo gebėjimus, suteikiant šiuolaikines statistikos bei ekonomikos žinias, reikalingas duomenų rinkimui, sisteminimui, analizei ir rezultatų interpretavimui ir ekonominių procesų supratimui. Absolventai turėtų mokėti taikyti statistinius metodus ekonomikoje, finansuose ir kitose su neapibrėžtumais susijusiose srityse, kritiškai vertinti statistinę ir ekonominę informacijas ir perteikti ją specialistų auditorijai, dirbti individualiai ir komandoje, nuolat ugdyti savo profesionalumą.

Studijų rezultatai:

Mokymo ir mokymosi veiklos:

Studijų rezultatų vertinimo būdai:

Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų programą sudaro: statistikos ir tikimybių teorijos dalykai – 75 kreditai; kitos matematikos ir informatikos dalykai – 45 kreditai; Specialybės anglų kalba ir akademinis rašymas - 15 kreditų; Praktika ir baigiamasis darbas - 30 kreditų; Ekonomikos dalykai – 60 kreditų; Bendrieji universitetinių studijų dalykai – 15 kreditų.
Specializacijos:

Studento pasirinkimai:

Studijų programos skiriamieji bruožai:
Programa iš esmės yra tarpdisciplininė. Ji vienija gilias ekonomines žinias ir šiuolaikinę matematinių (stochastinių) modelių kūrimo praktiką.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas galės dirbti valstybės institutuose (Lietuvos banke, Lietuvos Respublikos ministerijose, Lietuvos statistikos departamente), bei privačiose įmonėse (rinkos tyrimo ir analizės kompanijose, draudimo firmose, bankuose ir pan.) duomenų bei rinkos analitikais.
Tolesnių studijų galimybės:
Galės tęsti studijas Lietuvoje ir užsienyje statistikos, ekonomikos, ekonometrijos magistrantūroje.