Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Veterinarinė maisto sauga (anglų k. - Veterinary Food Safety)

Studijų krypties grupė

Sveikatos mokslai

Studijų kryptis

Visuomenės sveikata

Studijų krypties šaka

Veterinarinė maisto sauga

Švietimo sritis

Sveikatos priežiūra

Švietimo posritis

Sveikatos priežiūra (plačiosios programos)

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Sveikatos mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6125

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Ištęstinė, 5, Metais
Ištęstinė, 6, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-56

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121GX011

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450910

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Būsimieji visuomenės sveikatos bakalaurai studijuoja maisto produktų gamybos technologijos pagrindus, maisto žaliavų ir produktų biochemiją, gyvūnų morfologiją, gyvūnų fiziologiją, visuomenės sveikatą ir kt.
Praktinės studijos vyksta trimis etapais: maisto įmonėse, maisto mikrobiologijos laboratorijose, gamybinė praktika maisto įmonėse, stambiuose prekybos centruose. Praktinių studijų trukmė - 760 val.
Veterinarinės maisto saugos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą.