Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Miškininkystė (anglų k. - Forestry)

Studijų krypties grupė

Žemės ūkio mokslai

Studijų kryptis

Miškininkystė

Švietimo sritis

Miškininkystė

Švietimo posritis

Miškininkystė

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Žemės ūkio mokslų profesinis bakalauras
Inžinierius

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6623

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-5

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531IX001

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550821

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Būsimieji miško ūkio specialistai studijuoja taikomąją matematiką ir statistiką, bendrąją chemiją, užsienio kalbą, informacines technologijas, verslo ekonomiką ir vadybą, aplinkos apsaugą, augalų anatomiją ir morfologiją, teisės pagrindus, dirvotyrą ir žemdirbystės pagrindus, augalų sistematiką ir kt.
Praktinės studijos vyksta penkiais etapais: pažintinė, miško želdinimo, miško matavimų, medynų formavimo ir kirtimų medienos ruošos ir kita praktika, vykdoma mokomoje urėdijoje. Baigiamosios praktikos metu turimos teorinės ir praktinės žinios įtvirtinamos būsimo darbo aplinkoje – miško įmonėse, privačių miško savininkų kooperatyvuose. Praktinių studijų trukmė 26 savaitės. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami miško veisimo, auginimo, saugojimo ir kt. darbų gebėjimai.
Miško ūkio studijų programa skirta asmenims turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti miško ūkio inžinieriais.