Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Agronomija (anglų k. - Agronomy)

Studijų krypties grupė

Žemės ūkio mokslai

Studijų kryptis

Agronomija

Studijų krypties šaka

Agronomija

Švietimo sritis

Žemės ūkis

Švietimo posritis

Augalininkystė ir gyvulininkystė

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių, rusų

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Žemės ūkio mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6116

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Ištęstinė, 6, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-36

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121IX004

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450811

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Būsimieji agronomijos bakalaurai studijuoja 10 kr. bendrojo universitetinio lavinimo dalykų (filosofiją, psichologiją, visuomenės raidą, bendrinę užsienio kalbą), 111 kr. žemės ūkio krypties dalykų (agrochemiją, augalininkystę, žemdirbystę, sodininkystę, daržininkystę, piktžolių kontrolę ir kt.) ir 39 kr. kitos krypties dalykus (GIS ir žemėtvarkos pagrindus, žemės ūkio vadybą ir ekonomiką, žemės ūkio verslo projektų valdymą, žemės ūkio inžineriją).
Asmuo, baigęs Agronomijos studijų programą, įgyja vienos krypties (agronomijos bakalauro) laipsnį.
Studijų programoje numatytos dalykų sudėtyje botanikos, dirvotyros, augalininkystės, sodininkystės, daržininkystės, žemdirbystės ir kt. mokomosios praktikos, viso 7,6 kr. ir viena 10 kr. profesinės veiklos praktika, kuri trunka 10 savaičių.