Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Taikomoji fizinė veikla (anglų k. - Adapted physical activity)

Studijų krypties grupė

Sveikatos mokslai

Studijų kryptis

Reabilitacija

Švietimo sritis

Sveikatos priežiūra

Švietimo posritis

Terapija ir reabilitacija

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Sveikatos mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6105

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Ištęstinė, 4, Metais
Ištęstinė, 5, Metais
Nuolatinė, 3, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

LKKA_612B30001_BA_2010.doc

Valstybinis kodas

6121GX004

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450915

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Taikomosios fizinės veiklos (TFV) studijų programos turinį sudaro:
Bendrojo universitetinio lavinimo dalykai - filosofijos įvadas, užsienio kalba, informacines technologijos, mokslų filosofija, eurointegracija ir globalizacija, kokybės vadyba ir verslas, kalbos kultūra ir specialybės kalba
Studijų pagrindų dalykai - anatomija, fiziologija, biomechanika, pedagogika ir psichologija bendroji patologija, kūno kultūros ir sporto istorija, patologija, sporto ir pratimų fiziologiją, sporto medicina ir I-oji pagalba, sociologija, judesių valdymas ir mokymas, Sportinių įgūdžių ugdymo pagrindai. Statistika ir testų teorija ir kt. Mokslinių tyrimų metodologija Šeimos pedagogika
Specialieji (profesiniai) studijų dalykai - TFV bendroji koncepcija, taikomasis medicinos žinių kursas, kineziterapijos ir fizioterapijos pagrindai, psichomotorinio vystimosi ir sutrikimai, funkcinė neįgaliųjų klasifikacija, taikomasis fizinis ugdymas (4 negalių tipų), neįgaliųjų sportas, bendrasis ir taikomasis masažas, taikomoji biomechanika, neįgaliųjų sociologija ir socialinė integracija; Gestų kalbos pagrindai, specialioji psichologija ir pedagogika, Neįgaliųjų ir senelių slaugos pagrindai
Praktinės studijos apima - taikomojo fizinio ugdymo ir neįgaliųjų reabilitacijos praktiką, neįgaliųjų sporto ir rekreacijos praktiką, masažo praktiką ir bendrąją pedagoginę praktiką. Praktinių studijų trukmė - 840 val.