Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Burnos higiena (anglų k. - Oral hygiene)

Studijų krypties grupė

Sveikatos mokslai

Studijų kryptis

Burnos priežiūra

Švietimo sritis

Sveikatos priežiūra

Švietimo posritis

Odontologija

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Sveikatos mokslų bakalauras
Burnos higienistas

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6125

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-6

Akreditavimo vertinimo išvados

F Study field evaluation report LSMU.pdf

Valstybinis kodas

6121GX005

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450911

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Būsimieji burnos higienistai studijuoja žmogaus anatomiją, fiziologiją, ekonomiką ir vadybą, medicinos etiką, sveikatos stiprinimą, burnos mikrobiologiją, burnos sveikatą, odontologinių ligų profilaktiką, profesionalią burnos higieną, burnos higienisto profesinę sveikatą, odontologinių ligų epidemiologiją ir kt.
Vykdoma profesionalios higienos praktika. Praktinių studijų trukmė - 240 val. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami burnos higienisto darbo, individualių odontologinių ligų profilaktinių priemonių parinkimo ir taikymo ir kt. gebėjimai.
Burnos higienos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą ir siekiantiems tapti burnos higienistais.