Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Kosmetologija (anglų k. - Cosmetology)

Studijų krypties grupė

Sveikatos mokslai

Studijų kryptis

Kosmetologija

Studijų krypties šaka

Grožio terapija

Švietimo sritis

Sveikatos priežiūra

Švietimo posritis

Medicinos diagnostika ir gydymo technologija

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Sveikatos mokslų profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6603

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavusi institucija, akreditavimo terminas

Studijų kokybės vertinimo centras, 2022-06-30

Akreditavimo įsakymas

SV6-30

Akreditavimo vertinimo išvados

KK_Kosmetologija_K_2016.pdf

Valstybinis kodas

6531GX045

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550914

Finansinės grupės kodas

2.3

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2017-06-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti grožio terapijos specialistą, turintį holistinį požiūrį į žmogaus sveikatą, gebantį taikyti šiuolaikines kosmetologines priemones ir įrangą, teikiant kokybiškas ir saugias kosmetologines paslaugas; dirbti savarankiškai ir komandoje bendradarbiaujant su sveikatingumo ir sveikatinimo sričių specialistais; organizuoti kosmetologinės veiklos verslą, siekti nuolatinio asmeninio ir profesinio tobulėjimo.
Studijų rezultatai:
Baigę studijų programą absolventai:
1. žinos žmogaus organizmo sandarą, fiziologiją, patologinius pokyčius, potencialius pavojus sveikatai ir taikys šias žinias profesinės veiklos problemų sprendimui, bei nustatant sveikatingumo ir sveikatinimo sričių specialistų konsultacijų poreikį;
2. žinos kosmetinių priemonių sudėtį, kosmetologinės įrangos veikimo mechanizmus, jų paskirtį ir poveikį ir taikys profesinėje veikloje;
3. rinks ir analizuos duomenis profesinės veiklos problemoms spręsti, veiklos vertinimui ir kokybės užtikrinimui, inovacijų diegimui ir kosmetologinių paslaugų verslo organizavimui;
4. išsiaiškins ir įvertins kliento estetinius poreikius, tikslingai parinkdamas vertinimo metodus ir įrangą, atsižvelgiant į fiziologinius ir patologinius pokyčius, kosmetologinės anamnezės duomenis;
5. savarankiškai sudarys trumpalaikį ir ilgalaikį kosmetinių procedūrų planą, parinks kosmetines priemones, kosmetologinę įrangą ir konsultuos klientą;
6. atliks kosmetines procedūras kosmetologijos centruose, kosmetikos kabinetuose, ir nespecializuotose vietose, užtikrinant saugumą, vadovaujantis higienos normos reikalavimais bei bendradarbiaujant su sveikatingumo ir sveikatinimo sričių specialistais;
7. planuos, organizuos ir vykdys profesinės srities konsultacinę veiklą ir kosmetologinių paslaugų verslą;
8. bendraus su įvairaus amžiaus, lyties, socialinių sluoksnių ir specialiųjų poreikių klientais, laikydamasis profesinės etikos ir pilietiškumo principų;
9. vykdys švietėjišką veiklą, perteikiant kosmetologijos srities žinias, specialistams ir ne specialistams, nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis;
10. puoselės bendražmogiškąsias vertybes, suvoks
mokymosi visą gyvenimą nuostatų svarbą bei
kūrybingai taikys profesinėje veikloje.
Studento pasirinkimai:
Gilesnės specializacijos dalykai – Dekoratyvinė kosmetika, SPA technologijos kosmetologijoje, Klinikinė kosmetologija ir estetinė chirurgija, Mobiliosios kosmetologinės paslaugos. Laisvai pasirenkamuosius dalykus – 9 kreditus- studentai gali rinktis 3,4,5 semestruose iš Kauno kolegijos pateiktų dalyko sąrašo http://www.kaunokolegija.lt/studentams/studijos/laisvai- pasirenkamieji-dalykai/

Studijų programos skiriamieji bruožai:
Kosmetologijos studijų programa nuolat atnaujinama įvertinus darbo rinkos pokyčius, programą papildo nauji dalykai: SPA technologijos kosmetologijoje, , klinikinių dalykų pagrindai, taip pat dėstoma klinikinė kosmetologija, kosmeceutika, estetinė chirurgija ergonomika, biofizika kosmetinės priemonės ir technologijos ir kt. Studentai praktinių užsiėmimų metu dirba su žinomų užsienio kompanijų medžiagomis ir priemonėmis (Maria Galland, Academie, Bioline, Mezoderma, Make up forever ir kt.), naujausiomis kosmetologinėmis aparatinėmis metodikomis (odos diagnostiniai aparatai su mikrokameromis, mikrosrovinė terapija, vakuuminis kūno masažas, ultragarsas, fototermolizė (IPL), mikrodermabrazija, elektroporacija (neinvazinė mezoterapija) ir kt .).
Studentai ir absolventai turi galimybę nuolat tobulinti savo profesinius gebėjimus, dalyvaujant profesinio meistriškumo konkursuose Lietuvoje ir užsienio šalyse. Kolegijoje kasmet organizuojamas tradicinis konkursas „Grožio metamorfozės“. Studentai dalyvauja įvairiuose projektuose, pagal Erasmus programas išvyksta studijoms , bei profesinės veiklos praktikoms į Graikiją, Maltą, Lenkiją, Latviją.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventai dažniausiai įsidarbina kosmetikos kabinetuose, sveikatingumo ir SPA centruose, Grožio klinikose, kosmetikos priemonėmis prekiaujančiose firmose ir kt., užsiima individualia veikla, kuria savo verslą. Pagal specialybę dirba maždaug 75 % absolventų, dalis jų dirba pagal specialybę užsienyje.
Tolesnių studijų galimybės:
Kosmetologijos studijų programos absolventai gali tęsti studijas, kelti kvalifikaciją VDU, Klaipėdos universitete, užsienio mokymo įstaigose: Suomijoje, Lenkijoje ir kitose šalyse, kur realizuojamos Kosmetologijos studijų programos.
Kolegijoje yra organizuojami kursai ir seminarai, kuriose gilinamos profesinės žinios, supažindina su naujomis technologijomis bei ugdomi komandinio darbo ir komunikaciniai įgūdžiai.