Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Akušerija (anglų k. - Midwifery)

Studijų krypties grupė

Sveikatos mokslai

Studijų kryptis

Slauga ir akušerija

Studijų krypties šaka

Akušerija

Švietimo sritis

Sveikatos priežiūra

Švietimo posritis

Terapija ir reabilitacija

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Sveikatos mokslų bakalauras
Akušeris

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6125

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-30

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121GX007

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450915

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Būsimieji Akušerijos bakalaurai studijuoja humanitarinius-socialinius mokslus, slaugos pagrindus, klinikinę slaugą, motinos ir naujagimio sveikatos priežiūrą, intensyviąją slaugą ir skausmo malšinimo pagrindus akušerijoje, šeimos psichinę sveikatą, administravimą akušerijoje, mokslinį tiriamąjį darbą, bendruomenės slaugą, ugdymo pagrindus ir kita. Iš viso studijuojama 18 modulių.
Studijų metu numatytos 5 praktikos: slaugos praktika I ir II kursuose; akušerijos praktika III ir IV kursuose ir baigiamoji akušerijos praktika IV kurso pavasario semestre.
Akušerijos bakalauro studijų apimtis 240 kreditų. Studijų trukmė - 4 metai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju darbu - bakalauro tezėmis ir baigiamuoju praktiniu egzaminu. Sėkmingai apgynusiajam baigiamąjį darbą ir išlaikius praktinį egzaminą suteikiamas Akušerijos bakalauro laipsnis.
Baigus Akušerijos bakalauro studijų programą, studijas galima tęsti slaugos magistrantūroje ir doktorantūroje.