Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Sporto fiziologija ir genetika (anglų k. - Sports physiology and Genetics)

Studijų krypties grupė

Gyvybės mokslai

Studijų kryptis

Biologija

Švietimo sritis

Biologija ir susiję mokslai

Švietimo posritis

Biologija ir susiję mokslai (plačiosios programos)

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Antrosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Gyvybės mokslų magistras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7105

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

120
Nuolatinė, 2, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6211DX001

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7470510

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Būsimieji sporto fiziologai studijuoja histologiją ir embriologiją, biologinių tyrimų metodologiją, bioenergetiką, fizinį aktyvumą ir sveikatą, raumenų kraujotaką ir darbingumą, širdies metabolizmą ir kraujotaką, aerobinio ir anaerobinio darbingumo fiziologiją, molekulinę biologiją, aukštosios nervinės veiklos fiziologiją, biocheminius tyrimo metodus, raumenų veiklos biochemiją ir kt.
Praktinės studijos nenumatytos.
Sporto fiziologija studijų programa skirta asmenims, turintiems biomedicinos mokslų studijų srities bakalauro ar sporto bakalauro kvalifikacinį laipsnį, arba baigusiems sveikatos ugdymo studijų programą ir siekiantiems sporto fiziologo kvalifikacijos.