Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Informatika (anglų k. - Informatics)

Studijų krypties grupė

Informatikos mokslai

Studijų kryptis

Informatika

Švietimo sritis

Informacijos ir ryšio technologijos

Švietimo posritis

Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Informatikos mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6114

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121BX004

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450613

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2017-05-17
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti aukštos kvalifikacijos universalius informatikos specialistus, gebančius projektuoti, kurti bei prižiūrėti programinę įrangą: sudaryti formalius informacinius taikomosios srities modelius arba panaudoti esamus iš anksto apibrėžtiems tikslams pasiekti; savarankiškai arba daugiakultūrinėje grupėje įgyvendinti projektą moderniais programų sistemų kūrimo instrumentais ir technologijomis; įvertinti sukurtą programinę įrangą efektyvumo, korektiškumo, saugumo ir plečiamumo požiūriais; kvalifikuotai diegti, eksploatuoti ir atnaujinti kompiuterių ir jų sistemų techninę ir programinę įrangą.

Studijų rezultatai:

Mokymo ir mokymosi veiklos:

Studijų rezultatų vertinimo būdai:

Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų programą sudaro studijų krypties dalykai –70,8%, pasirenkamieji – 16,7%, praktika įmonėse – 6,25%, bendrieji universitetinių studijų dalykai – 6,25 %.
Specializacijos:

Studento pasirinkimai:

Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų programa leidžia rinktis dalykus iš plataus pasirinkimų sąrašo arba susidaryti individualų studijų planą. Remdamasi klasikiniu informatikos supratimu programa apima teorines informatikos disciplinas (algoritmai, programavimo kalbos, operacinės sistemos, ir skaičiavimų modeliai) bei taikomuosius modulius (programų sistemų projektavimo, įgyvendinimo ir panaudojimo versle ir pramonėje). Programos turinys atspindi aktualias ACM, IEEE CS organizacijų rekomendacijas (Computer Science Curriculum).
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventai yra pasirengę dirbti analitikais, projektuotojais, programuotojais ir testuotojais didelės apimties projektuose, sudėtingų, mokslui imlių programinių produktų gamybos ir programinių sprendimų tiekimo įmonėse bei organizacijose.
Tolesnių studijų galimybės:
Programos absolventai gali tęsti studijas informatikos, informacijos sistemų, programų sistemų ir kitose matematikos ir kompiuterių mokslo studijų krypčių grupės magistrantūros programose Lietuvos arba užsienio aukštosiose mokyklose.