Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Programų sistemos (anglų k. - Software Engineering)

Studijų krypties grupė

Informatikos mokslai

Studijų kryptis

Programų sistemos

Švietimo sritis

Informacijos ir ryšio technologijos

Švietimo posritis

Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Informatikos mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6114

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-38

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121BX006

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450613

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2017-05-17
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Programos tikslas parengti aukštos kvalifikacijos programų sistemų specialistus, atitinkančius Lietuvos ūkio poreikius, sugebančius kurti ir eksportuoti programinius produktus bei paslaugas ir galinčius sėkmingai konkuruoti dėl informacinių technologijų darbo vietų Europos Sąjungos ir kitose užsienio valstybėse.
Studijų rezultatai:

Mokymo ir mokymosi veiklos:

Studijų rezultatų vertinimo būdai:

Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų krypties modulius (165 kreditai) galima suskirstyti į tokias grupes: Matematikos moduliai (15 kreditų); Diskrečiosios matematikos moduliai (10 kreditų); Informatikos pagrindų moduliai (40 kreditų); Programų sistemų (inžinerijos) moduliai (60 kreditų); Anglų kalba (10 kreditų); Profesinė praktika (15 kreditų); Baigiamasis darbas (15 kreditų). Taip pat programa apima Bendrauniversitetinių studijų modulius (15 kreditų). Likusius modulius (60 kreditų) galima suskirstyti į tokias grupes: privalomi moduliai (15 kreditų); Pasirenkami matematikos moduliai (10 kreditų); Pasirenkami mokslų moduliai (15 kreditų); Pasirenkami informatikos moduliai (20 kreditų).
Specializacijos:

Studento pasirinkimai:

Studijų programos skiriamieji bruožai:
Programa tenkina akreditacinius Europos ir JAV reikalavimus programų sistemų studijų programoms. Studijų programos pobūdis – akademinis-taikomasis, todėl akcentuojamas komandinis darbas ir užduočių atlikimas laiku. Dėstytojai – mokslininkai, savo sričių ekspertai, turintys didelę programų sistemų kūrimo patirtį Lietuvos bei užsienio užsakovams.

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventai dirba analitikais, projektuotojais, programuotojais, o įgavę daugiau praktinės patirties – ir projektų vadovais privačiame bei valstybiniame sektoriuose Lietuvoje ir užsienyje, gali steigti privačią informacinių technologijų įmonę, savarankiškai įsisavinti naujus metodus bei technologijas ir taikyti juos praktikoje.
Tolesnių studijų galimybės:
Programų sistemų bakalaurai gali tęsti studijas programų sistemų, informatikos ir gretimų mokslo sričių magistrantūroje Lietuvoje ir užsienyje.