Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Informatika (anglų k. - Informatics)

Studijų krypties grupė

Informatikos mokslai

Studijų kryptis

Informatika

Švietimo sritis

Informacijos ir ryšio technologijos

Švietimo posritis

Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Antrosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Informatikos mokslų magistras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7114

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

120
Nuolatinė, 2, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6211BX003

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7470613

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2017-05-17
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti aukštos kvalifikacijos informatikos specialistus, gebančius savarankiškai atlikti mokslo tiriamuosius darbus, vadovauti programų sistemų kūrimo, priežiūros ir proceso gerinimo projektams, taikyti savo žinias įvairiose taikomosiose srityse, priimti sprendimus ribotos informacijos sąlygomis ir logiškai, nedviprasmiškai bei aiškiai juos argumentuoti.
Studijų rezultatai:

Mokymo ir mokymosi veiklos:

Studijų rezultatų vertinimo būdai:

Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Teorinės studijos -gilinamieji dalykai- sudaro 45% kreditų. Iš jų 20% kreditų skirti privalomiesiems dalykams ir 25% kreditų skirti pasirenkamiesiems. Mokslo tiriamiesiems darbams bei magistro baigiamajam darbui skirta 40% kreditų. 15% kreditų skirti profesiniai praktikai, atliekamai Lietuvos bei užsienio IT organizacijose bei mokslo tyrimų institucijose.

Specializacijos:

Studento pasirinkimai:

Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų programa remiasi klasikiniu informatikos supratimu, apima teorinius ir taikomuosius informatikos aspektus ir suteikia mokslo tiriamojo darbo įgūdžius.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Informatikos magistras gali dirbti analitiku, projektuotoju bei programuotoju mokslui bei aukštosioms technologijoms imliose IT organizacijose, o įgavęs patirties, ir grupių bei projektų vadovu privačiame bei valstybiniame sektoriuose arba būti atsakingas už bendrasisteminės bei taikomosios programinės įrangos priežiūrą.
Tolesnių studijų galimybės:
Informatikos magistrantūros absolventas gali tęsti studijas informatikos, programų sistemų, informacinių sistemų, informacinių technologijų doktorantūroje.