Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Kompiuterinis modeliavimas (anglų k. - Computer simulation)

Studijų krypties grupė

Informatikos mokslai

Studijų kryptis

Informatika

Švietimo sritis

Informacijos ir ryšio technologijos

Švietimo posritis

Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Antrosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Informatikos mokslų magistras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7114

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

90
Nuolatinė, 1,5, Metais
Nuolatinė, 2, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-38

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6211BX004

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7470613

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2017-05-17
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Rengti aukštos kompetencijos matematinio ir kompiuterinio modeliavimo specialistus, gebančius savarankiškai tyrinėti bei taikyti gebėjimus gamtos procesų modeliavimo srityje, ugdyti mąstymo bei vertinimo gebėjimus, leidžiančius kūrybiškai veikti besikeičiant technologijoms, įgūdžius komunikuoti, skleisti žinias akademinėje aplinkoje, viešajame sektoriuje ir versle, skatinti integruotis į Europos mokslo, technologinės plėtros ir produktų pateikimo verslui bendruomenę.
Studijų rezultatai:

Mokymo ir mokymosi veiklos:

Studijų rezultatų vertinimo būdai:

Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų programą sudaro: Duomenų valdymas, modeliavimas ir analizė (25%); Šiuolaikinės technologijos (16%); Mokslo tiriamoji veikla (35%); Pasirenkamieji dalykai bei profesinė praktika (24%)
Specializacijos:

Studento pasirinkimai:

Studijų programos skiriamieji bruožai:
Programoje įtrauktas specifinis skaičiavimų aplinkos aspektas – našiųjų ir paskirstytųjų skaičiavimų bei debesų kompiuterijos infrastruktūra, o taip pat labai daug dėmesio skiriama informacijos saugai įvairiuose sistemų architektūros lygmenyse.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Baigusieji programą galės dirbti valstybinio ar privataus sektoriaus įmonėse, kuriose atliekami intensyvūs taikomieji skaičiavimai, sprendžiami gamtos mokslų uždaviniai, kuriems reikia matematinių modelių ir jų realizacijų, naudojančių naujausias technologijas.
Tolesnių studijų galimybės:
Baigusieji studijų programą gali stoti į Lietuvos bei užsienio šalių aukštųjų mokyklų informatikos, programų sistemų, informacinių technologijų doktorantūros programas.