Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Matematika ir matematikos taikymai (anglų k. - Mathematics and applications of mathematics)

Studijų krypties grupė

Matematikos mokslai

Studijų kryptis

Matematika

Švietimo sritis

Matematika ir statistika

Švietimo posritis

Matematika

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Matematikos mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6114

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-36

Akreditavimo vertinimo išvados

VU_Matematika ir jos taikymas BA 2017.pdf

Valstybinis kodas

6121AX001

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450541

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2017-05-17
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Rengti specialistus, gebančius dirbti su matematika susijusiose srityse, išugdyti poreikį domėtis matematika ir jos taikymais. Daug dėmesio skiriama kritinio mąstymo ugdymui. Studentai išmoks matematines technikas, įgis užduočių sprendimo bei programavimo įgūdžius, lavins komunikavimo kompetenciją. Ruošiami specialistai mokantys taikyti analitinius gebėjimus įvairiose srityse, norintys ir gebantys toliau domėtis matematika ir matematikos taikymais bei nuolat tobulėti.
Studijų rezultatai:

Mokymo ir mokymosi veiklos:

Studijų rezultatų vertinimo būdai:

Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų krypties dalykus (165 ECTS kreditai) galima suskirstyti į tokias grupes: matematikos grupės dalykai (75 ECTS kreditai); matematikos taikymų dalykai (35 ECTS kreditai); informatikos dalykai (10 ECTS kreditų); fizika: 5 ECTS kreditai; užsienio kalba: 10 ECTS kreditų; praktika: 18 ECTS kreditai; baigiamasis darbas (12 ECTS kreditų). Likusius 75 kreditus studentai renkasi laisvai.
Specializacijos:

Studento pasirinkimai:

Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų programa pasižymi lankstumu, iki ketvirtadalio studijų programos studentas gali rinktis laisvai.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Studentai gali dirbti mokslo institucijose, pramonėje, socialinių tyrimų ir informacinėse agentūrose, valdymo institucijose, švietimo institucijose bei daryti karjerą kitose srityse, kur reikalingas abstraktus mąstymas ir analitiniai gebėjimai bei gebėjimas dirbti su specializuota programine įranga.
Tolesnių studijų galimybės:
Gali studijuoti matematikos ir gretimų mokslo sričių magistrantūroje, pvz.: finansų ir draudimo matematikos, statistikos, informacinių technologijų ir kt. Po magistrantūros turi galimybę tęsti mokslus matematikos ar kompiuterijos doktorantūros studijose.