Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Matematika (anglų k. - Mathematics)

Studijų krypties grupė

Matematikos mokslai

Studijų kryptis

Matematika

Švietimo sritis

Matematika ir statistika

Švietimo posritis

Matematika

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Matematikos mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6109

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavusi institucija, akreditavimo terminas

Studijų kokybės vertinimo centras, 2021-06-30

Akreditavimo įsakymas

SV6-5

Akreditavimo vertinimo išvados

ŠU_Matematika_B_2014.pdf

Valstybinis kodas

6121AX010

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450541

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Būsimieji matematikos arba matematikos, ekonomikos, arba matematikos, statistikos bakalaurai studijuoja algebrą, geometriją, matematinę analizę, diskrečiąją matematiką, kompiuterines sistemas, kompleksinio kintamojo funkcijų teoriją, skaitinius metodus, tikimybių teoriją, matematinę statistiką ir kt.
Praktinės studijos vyksta 8 semestre. Jų metu įtvirtinamos ir taikomos teorinės žinios praktinių ekonominių ir statistinių modelių kūrime, funkcijų teorijos ir diferencialinių lygčių elementai moksliniame darbe. Praktinių studijų trukmė - 400 val.
Matematikos studijų programa su gretutinėmis ekonomikos arba statistikos studijomis skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą.