Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Anglų ir rusų kalbos (anglų k. - English and Russian)

Studijų krypties grupė

Humanitariniai mokslai

Studijų kryptis

Lingvistika

Švietimo sritis

Kalbos

Švietimo posritis

Kalbų studijos

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių, rusų

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Humanitarinių mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6114

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-56

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121NX011

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450231

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Programą sudaro šie dalykų blokai:
I. KALBOTYROS (kalbotyros įvadas, šiuolaikinių anglų ir rusų kalbų kursų teorinės dalys). Jo tikslas - klasikinių kalbotyros žinių perteikimas.
II. KALBINĖS KOMPETENCIJOS (Šiuolaikinė anglų ir rusų kalba). Jo tikslas - ugdyti ir lavinti praktinius kalbos įgūdžius pagal keturias kalbinės veiklos rūšis: kalbėjimą, rašymą, klausymą, skaitymą. Šie dalykų aspektai sudaro profesinio parengimo pagrindą.
III. VERTIMO (vertimo teorija, vertimo praktikumas). Jo tikslas - supažindinti studentus su vertimo mokslo pagrindais, vertėjo darbo ypatumais.
IV. LITERATŪROS (anglų ir rusų XVIII-XX a. literatūra). Jo tikslas - ugdyti orientaciją anglų ir rusų kalbų literatūros ir kultūros istorijos erdvėje.
V. KULTŪROS (tarpkultūrinės komunikacijos ypatumai, JAV ir Rusijos kultūrų istorija). Jo tikslas - stiprinti studentų lingvokultūrinę kompetenciją, padėti suvokti ne tik mokamų kalbų, bet ir tomis kalbomis kalbančių žmonių kultūrų ypatumus.
Įvykdę pagrindinę studijų programos dalį, studentai atlieka 12 savaičių vertimo praktiką.