Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Filosofija ir etika (anglų k. - Philosophy and Ethics)

Studijų krypties grupė

Ugdymo mokslai

Studijų kryptis

Pedagogika

Švietimo sritis

Švietimas

Švietimo posritis

Mokytojo su dalyko specializacija rengimas

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Ugdymo mokslų bakalauras
Pedagogas

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6116

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Ištęstinė, 5,5, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-1

Akreditavimo vertinimo išvados

LEU_Philosophy and Ethics BA.pdf

Valstybinis kodas

6121MX005

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450114

Finansinės grupės kodas

1.1

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Būsimieji filosofijos bakalaurai, filosofijos ir etikos mokytojai studijuoja filosofijos istoriją, logiką, Rytų filosofiją ir etiką, kultūros filosofiją, ontologiją, socialinę filosofiją, meno filosofiją, politinę filosofiją, meta etiką ir kt.
Praktinės studijos vyksta dviem etapais: darbas universitete ir pedagoginė bei mokomoji praktikos. Praktinių studijų trukmė – 400 val. Jų metu tvirtinami ir tobulinami darbo su vaikais, didaktikos ir profesinių įgūdžių lavinimo, organizacinio darbo gebėjimai.
Filosofijos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti filosofijos ir etikos mokytojais.