Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Istorija (anglų k. - History)

Studijų krypties grupė

Humanitariniai mokslai

Studijų kryptis

Istorija

Švietimo sritis

Humanitariniai mokslai

Švietimo posritis

Istorija ir archeologija

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Humanitarinių mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6108

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121NX063

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450222

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Būsimieji istorikai studijuoja bendrojo lavinimo dalykus: filosofiją, užsienio kalbą, pasirenkamuosius humanitarinių, fizinių, biomedicininių ir technologinių bei socialinių mokslų dalykus; studijų pagrindų dalykus: Lietuvos istoriją, Europos istoriją nuo viduramžių iki šių dienų; specialaus lavinimo dalykus: muziejininkystės pagrindus, archyvistiką, paveldosaugos įvadą ir kt.
Būsimieji istorikai su archeologijos specializacija studijuoja bendrojo lavinimo dalykus: filosofiją, užsienio kalbą, pasirenkamuosius humanitarinių, fizinių, biomedicininių ir technologinių bei socialinių mokslų dalykus; studijų pagrindų dalykus: Akmens, Bronzos, Geležies, Viduramžių, Naujųjų laikų archeologiją; specialaus lavinimo dalykus: Latvijos, Prūsijos archeologiją, Povandeninių tyrimų metodiką ir kt.
Vykdoma dviejų dalių mokomoji praktika. Istorikams - archeologinė ir archyvinė praktikos, archeologams - archeologinė lauko ir archeologinė mokslinė praktikos.
Istorijos (istorijos su archeologijos specializacija) studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą.