Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Istorija (anglų k. - History)

Studijų krypties grupė

Humanitariniai mokslai

Studijų kryptis

Istorija

Švietimo sritis

Humanitariniai mokslai

Švietimo posritis

Istorija ir archeologija

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Antrosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Humanitarinių mokslų magistras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7114

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

120
Ištęstinė, 2, Metais
Nuolatinė, 2, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6211NX027

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7470222

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Istorijos magistro studijų programoje studijuojami dalykai:
XIX a. socialinės istorijos paradigmos: Lietuva, Lenkija, Rusija; Istoriografijos globalizavimo projektai; Komunizmas ir nacionalsocializmas totalitarizmo teoriniame, tiriamajame ir viešajame diskursuose; LDK ir jos kaimynai XIII-XVI a.; Sentikystė Rytų ir Vidurio Europoje; Stalinizmo atsiradimas ir raida Sovietų Sąjungoje; Totalitarizmas ir demokratija; Tradicinio žydų Biblijos komentaro hermeneutinės problemos; Europos diplomatija XX a. I pusėje; Europos kultūros istorija; Kultūros raiškos ir slinktys XIX a. Lietuvoje; LDK Vytauto Didžiojo laikais; Lietuvos Žydų tradicinis švietimas; Rusai carų politikoje Lietuvoje XIX a.; Teisinė kultūra LDK; XX a. Lietuvos istorija ir jos paminklai; Partizanų karai XX a. Europoje: politiniai ir kultūriniai aspektai.
Tiriamieji seminarai: Lietuvos istorijos teorinės ir didaktinės problemos; Šiuolaikinė lyginamoji istorinė sociologija.
Magistrantai atlieka dviejų dalių profesinę praktiką: taikomąją ir mokslinę. Praktikos trukmė 800 val.