Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Dailėtyra ir kuratorystė (anglų k. - Fine Arts Studies and Curatorship)

Studijų krypties grupė

Humanitariniai mokslai

Studijų kryptis

Menotyra

Švietimo sritis

Menai

Švietimo posritis

Dailė

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Humanitarinių mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6101

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-13

Akreditavimo vertinimo išvados

Report_VAA_History_and_Theory_of_Arts_2020.pdf

Valstybinis kodas

6121NX009

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450213

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2021-02-10
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Dailėtyros ir kuratorystės studijų programa ugdo istorinių, teorinių ir dailės sklaidos kompetencijų turinčius dailėtyrininkus ir dailės parodų bei kitų meno renginių kuratorius, kurie įgytas dailėtyros, architektūrologijos, muziejininkystės ir kuratorystės žinias kvalifikuotai ir kūrybiškai taiko spręsdami šiuolaikinei visuomenei aktualias problemas: geba naudotis dailės ir architektūros istorijos šaltiniais, savarankiškai atlikti meno kūrinio tyrimą, interpretuoti meno kūrinius, taikydami pagrindines dailėtyros teorijas bei metodus, vertinti meno procesus istoriniame, kultūriniame ir socialiniame kontekstuose, rašyti akademinius ir dailės kritikos tekstus, ruošti žodinius pranešimus ir tinklalaides, rengti dailės parodas ir kitus su kūrybinės veiklos sklaida susijusius projektus.
Tai vienintelė Lietuvoje bakalauro programa, kurioje dailėtyros ir kuratorystės studentai studijuoja kartu su dailės, architektūros ir dizaino programų studentais ir gali tiesiogiai stebėti kūrybinius procesus, inicijuoti ir kuruoti meno sklaidos projektus. Nuo studijų pradžios lygiagrečiai su pasaulio ir Lietuvos dailės ir architektūros istorijos studijomis studentai supažindinami su parodų ir kitų meno renginių kuravimo teorija ir praktika. Studijose pristatomos aktualios šiuolaikinio meno ir kuratorystės teorijos, svarbiausios Lietuvos ir pasaulio meno parodos, jų rengimo principai ir modeliai, atskleidžiama, kaip skirtingų laikotarpių kultūra aktualizuojama rengiant parodas.
Profesiniai įgūdžiai papildomai formuojami praktikų muziejuose, galerijose, paveldo objektuose, mokslinio tyrimo ekspedicijose ir žiniasklaidoje metu, rengiant meno projektus bei dalyvaujant mokomosiose išvykose Lietuvoje ir užsienyje. Atlikdami praktines užduotis, studentai išmoksta perteikti žinias apie meno reiškinius žodžiu bei raštu kultūros profesionalų ir plačiajai auditorijai, argumentuoti savo nuomonę, dirbti tarpdisciplininėje komandoje.
Absolventai gali dirbti mokslo, edukacinėse institucijose, muziejuose, aukcionuose, galerijose ir kitose parodas organizuojančiose įstaigose, kūrybinėse sąjungose, paveldosaugos ir atminties institucijose, žiniasklaidoje, kultūrinėse televizijų programose, leidyboje, dalyvauti įgyvendinant nepriklausomas menininkų iniciatyvas, taikyti įgytas žinias ir įgūdžius reklamos, administravimo, turizmo srityse, įgyvendinti laisvus kūrybinius projektus, versti iš užsienio kalbų ir eksponuoti savo meninę kūrybą.