Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Dailės istorija ir teorija (anglų k. - History and theory of fine arts)

Studijų krypties grupė

Humanitariniai mokslai

Studijų kryptis

Menotyra

Švietimo sritis

Menai

Švietimo posritis

Dailė

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Antrosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Humanitarinių mokslų magistras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7101

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

120
Nuolatinė, 2, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6211NX005

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7470213

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Būsimieji menotyros magistrai, menotyrininkai studijuoja Rytų ir Vidurio Europos šiuolaikinę dailę ir memorialinius paminklus, ankstyvosios krikščionybės ir viduramžių meno istoriografiją, Lietuvos bažnyčios istorijos istoriografiją, bažnytinę dailę, Vilniaus meno mokyklą, aktualias Lietuvos kultūros paveldo apsaugos problemas, dailę ir visuomenę XIX a.pab. - XX a.pr., meninio gyvenimo organizavimą XX a. I p. ir kt.
Vykdoma meninė praktika. Praktinių studijų trukmė - 400 val. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami kultūrinių renginių organizavimo, meno kūrinių atpažinimo ir interpretavimo ir kt. gebėjimai.
Dailės istorijos ir teorijos studijų programa skirta asmenims, turintiems humanitarinių mokslų bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems tapti menotyros magistrais, menotyrininkais.