Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Frankofonijos šalių kalba ir kultūra (anglų k. - Language and Culture of Francophone Countries)

Studijų krypties grupė

Humanitariniai mokslai

Studijų kryptis

Filologija pagal kalbą (diplome nurodant konkrečią kalbą)

Švietimo sritis

Kalbos

Švietimo posritis

Kalbų studijos

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių, prancūzų

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Humanitarinių mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6116

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-9

Akreditavimo vertinimo išvados

VDU_Prancūzų filologija_B_2015.pdf

Valstybinis kodas

6121NX043

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450231

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-01
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Programos akreditavimo vertinimo išvados

Studijų programa skirta rengti kvalifikuotus prancūzų filologijos specialistus, išmanančius lingvistikos ir literatūros teorijos, vertimo, prancūzų kalbos dėstymo metodus, puikiai susipažinusius su Prancūzijos visuomenės gyvenimu, šalies kultūros specifika, gebančius taikyti įgytas žinias praktikoje.
Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji prancūzų filologai studijuoja bendrojo universitetinio lavinimo dalykus: ekonomiką, informatiką, lietuvių kalbos kultūrą, lietuvių kultūrinę antropologiją, logiką, psichologiją; pagrindinius studijų programos dalykus: prancūzų kalbą ir kultūrą, prancūzų kalbos gramatiką, prancūzų kalbos fonetiką, rašytinio teksto analizę, sakytinės kalbos analizę, kalbotyros įvadą, šiuolaikinę literatūrą, Prancūzijos istoriją, Prancūzijos ekonomikos pažinimą, prancūzų kalbos stilistiką, prancūzų literatūrą, vertimo teoriją ir praktiką, vertimą žodžiu, prancūzų kaip užsienio kalbos dėstymo metodiką, specialiųjų tekstų vertimą ir kitus dalykus.
Praktinės studijos vyksta dviem etapais: mokomoji pedagoginė praktika ir pažintinė praktika. Praktinių studijų trukmė – 2 kreditai. Jų metu įvirtinami ir tobulinami pamokų planavimo ir vedimo, mokytojo darbo vertinimo ir kiti gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiamas prancūzų filologo bakalauro laipsnis.
Baigus prancūzų filologijos studijų programą, studijas galima tęsti humanitarinių ir socialinių mokslų srities magistrantūros programose.
Studijuojant šioje studijų programoje yra galimybė įgyti kitos studijų programos pagrindus pasirenkant gretutinės krypties studijas. Gretutinės krypties studijų pasirinkimo tvarka ir principai skelbiami www.vdu.lt/studijos/gretutines-studijos.html tinklalapyje.