Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Valstybės valdymas ir lyderystė (anglų k. - Public Governance and Leadership)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Viešasis administravimas

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Vadyba ir administravimas

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Viešojo administravimo bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6104

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4,5, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Akreditavusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-10

Akreditavimo vertinimo išvados

Išvadų išrašo vertimas_MRU_Viešasis administravimas_2022.pdf
MRU_Viešasis administravimas_2022.pdf

Valstybinis kodas

6121LX054

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450413

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-01
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Programos akreditavimo vertinimo išvados

Viešojo administravimo studijų programa skirta rengti viešojo administravimo darbuotojus, išmanančius viešojo sektoriaus struktūrą, teisinį reglamentavimą, valdymo teorijas ir principus, vadybinius metodus.
Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas. Studijų programos apimtis 210 kreditų, ji trunka 3,5 metų nuolatinėse studijose ir 5 metus ištęstinėse studijose.
Būsimieji viešojo administravimo bakalaurai studijuoja bendrauniversitetinius dalykus: psichologiją, logiką, filosofiją, politologiją, etikos pagrindus ir specialybinius dalykus: viešąjį administravimą, teisės pagrindus, viešojo sektoriaus ekonomikos pagrindus bei ekonomikos teoriją, valstybės institucijų ir įstaigų vadyba, administracinę teisę, personalo vadybą, viešojo administravimo metodologiją, valstybės tarnybą, socialinių paslaugų administravimą, protokolą ir etiketą, informacines technologijas ir e - valdžią, administracinio proceso teisę, švietimo įstaigų administravimą, konfliktų studijų pagrindus, demografiją, organizacinę elgseną, projektų vadybą, taikomąją matematiką ir kiekybinius metodus, smulkaus ir vidutinio verslo plėtros valstybinį reguliavimą, valstybės finansus, ir kt.
Praktinės studijos vyksta viešojo administravimo institucijose. Praktinių studijų trukmė 405 val.
Studijų programa baigiama bakalauro baigiamuoju darbu. Baigusiajam suteikiamas viešojo administravimo bakalauro laipsnis.
Šią studijų programą taip pat galima studijuoti kaip pagrindinę kryptį (šaką) dvigubo laipsnio studijose. Pasirinkus programą kaip pagrindinę kryptį (šaką), greta jos galima studijuoti bet kurios kitos Universitete vykdomos I pakopos studijų programos gretutinių studijų variantą: finansų ekonomikos, verslo informatikos, psichologijos, socialinio darbo, teisės ar įgyti socialinio pedagogo kvalifikaciją. Baigus dvigubo laipsnio studijas suteikiamas dvigubas - pagrindinės ir pasirinktos gretutinės krypties (šakos) bakalauro laipsnis. Dvigubo laipsnio studijos sudaro sąlygas įgyti platesnį išsilavinimą ir sėkmingiau konkuruoti darbo rinkoje. Derinti pagrindines ir gretutines studijas pareiškus tokį pageidavimą galima jau pirmame kurse.

Baigus viešojo administravimo studijų programą studijas galima tęsti viešojo administravimo, socialinio darbo, ekonomikos ir kitose socialinių mokslų srities magistrantūros programose.