Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Inovatyvaus ūkininkavimo vadyba (anglų k. - Innovative Farming Management)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Vadyba

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Vadyba ir administravimas

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6116

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

210
Ištęstinė, 5, Metais
Nuolatinė, 3,5, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-44

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121LX068

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450413

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinįjį išsilavinimą ir siekiantiems įgyti vadybos bakalauro laipsnį.
Būsimieji vadybos bakalaurai studijuoja bendrojo universitetinio lavinimo ir specialiuosius( profesinius) dalykus: verslo organizacijų vadybą, žemės ūkio ekonomiką ir politiką, kaimo plėtros vadybą, planavimo ir prognozavimo teoriją, žemės ūkio gamybos procesų valdymą, žemės ūkio verslo planavimą, žemės ūkio verslo organizavimą, žemės ūkio verslo vertinimą, verslo projektų valdymą ir kt.
Praktinis mokymas (400 val.) vyksta įmonėse ar organizacijose, skirtas įtvirtinti studentų įgytas teorines žinias praktinėje vadybinėje veikloje.