Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Edukologija (anglų k. - Educology)

Studijų krypties grupė

Ugdymo mokslai

Studijų kryptis

Edukologija

Švietimo sritis

Švietimas

Švietimo posritis

Edukologija

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Ugdymo mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6108

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

210
Ištęstinė, -, -
Nuolatinė, 3,5, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-5

Akreditavimo vertinimo išvados

KU_Educology_Ba_2014.pdf

Valstybinis kodas

6121MX049

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450111

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Būsimieji edukologai studijuoja edukologiją, andragogikos pagrindus, suaugusiųjų psichologijos pagrindus, socialinę edukologiją, edukologinių tyrimų metodologijos pradmenis, suaugusiųjų mokymą, specialiąją edukologiją ir kt.
Praktinės studijos vyksta dviem etapais: pažintinė praktika ir andragoginė praktika, skirta ugdyti savanorystės bei praktinės patirties principais nevyriausybinėse organizacijose (NVO). Praktinių studijų trukmė - 520 val.
Edukologijos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą ir siekiantiems tapti edukologais..