Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Individualios priežiūros darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

4540923

Valstybinis kodas

P43092302

Švietimo sritis

Socialinė gerovė

Švietimo posritis

Socialinis darbas ir konsultavimas

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Individualios priežiūros darbuotojas, LTKS IV

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

IV

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

4

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Nėra duomenų

Profesinio rengimo standarto pavadinimas, kodas

Socialinių paslaugų sektoriaus profesinis standartas, PSQ01

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

0 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

0 sav.

Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai

Individualios priežiūros darbuotojas, LTKS IV
Profesinio mokymo diplomas, 4101
Profesinio mokymo diplomas, 4102

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2023-01-30

Programos moduliai

41784

Programos apimtis kreditais

90
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Baigęs programą asmuo:
-gebės teikti socialines paslaugas; atstovauti asmeniui įvairiose institucijose; teikti pagalbos į namus paslaugas; prižiūrėti sergantį asmenį; teikti individualią pagalbą vaikui; padėti apsitarnauti kasdienėje veikloje; padėti asmeniui atlikti buities darbus; tinkamai taikyti slaugos priemones; užtikrinti fiziškai saugią aplinką asmeniui; teikti informaciją atsakingam specialistui.