Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Ekonomika ir verslas (anglų k. - Economy and Business)

Studijų krypties grupė

Ugdymo mokslai

Studijų kryptis

Pedagogika

Švietimo sritis

Švietimas

Švietimo posritis

Mokytojo su dalyko specializacija rengimas

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Ugdymo mokslų bakalauras
Pedagogas

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6116
Bakalauro diplomas, 6116
Bakalauro diplomas, 6116

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Ištęstinė, 5,5, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-19

Akreditavimo vertinimo išvados

LEU_Ekonomikos ir verslo pagrindai_Ba_2013.pdf

Valstybinis kodas

6121MX003

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450114

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Būsimieji ekonomikos bakalaurai, mokytojai studijuoja ekonomikos ir verslo studijų įvadą, Lietuvos socialinę ir ekonominę raidą, mikroekonomiką ir makroekonomiką, vadybos teoriją, verslo ekonomiką, marketingo pagrindus, švietimo ekonomiką, pasaulio ekonomiką ir tarptautinius santykius, finansų pagrindus.
Praktinės studijos vyksta dviem etapais: darbas universiteto auditorijose bei pedagoginė ir mokslo tiriamoji praktikos mokyklose ir centruose. Praktinių studijų trukmė – 400 val. Jų metu tvirtinami ir tobulinami darbo su mokiniais, didaktikos ir profesinių įgūdžių lavinimo bei organizacinio darbo ir kt. gebėjimai.
Ekonomikos mokslų studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti ekonomikos mokytojais.