Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Šokio pedagogika (anglų k. - Dance Pedagogy)

Studijų krypties grupė

Ugdymo mokslai

Studijų kryptis

Pedagogika

Švietimo sritis

Švietimas

Švietimo posritis

Mokytojo su dalyko specializacija rengimas

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Ugdymo mokslų profesinis bakalauras
Pedagogas

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6602

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-14

Akreditavimo vertinimo išvados

VK Dance pedagogy 2015.pdf

Valstybinis kodas

6531MX005

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550114

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Būsimieji šokio mokytojai studijuoja psichologiją, ugdymo sistemas, edukologijos pagrindus, švietimo ir kultūros vadybą, kultūros istoriją, šokio ir muzikos teoriją, ugdymo metodikas, tautinį šokį ir jo mokymą, klasikinį ir naująjį šokius ir kt. dalykus.
Praktinės studijos vyksta 4 etapais: stebimoji praktika, mokomoji praktika, pedagoginė praktika ir tautinio šokio arba šiuolaikinio šokio praktika. Praktinių studijų trukmė - 20 savaičių.
Šokio pedagogikos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą ir siekiantiems tapti šokio mokytojais.