Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Kūno kultūra ir sportas (anglų k. - Physical culture and sports)

Studijų krypties grupė

Ugdymo mokslai

Studijų kryptis

Edukologija

Švietimo sritis

Švietimas

Švietimo posritis

Mokytojo su dalyko specializacija rengimas

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Antrosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Ugdymo mokslų magistras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7116

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

120
Nuolatinė, 2, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-37

Akreditavimo vertinimo išvados

SV4-275 2017_ MA LEU Kūno kultūra ir sportas.pdf

Valstybinis kodas

6211MX010

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7470114

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Būsimieji sporto magistrai studijuoja sporto edukologiją ir antropologiją, organizmo sistemų valdymą, fizinių krūvių bioenergetiką, sporto fiziologijos ir psichologijos bei sporto mokslo tyrimo metodologijos dalykus, fizinio ugdymo sistemas ir technologijas, sportininkų rengimo technologijas ir kt.
Praktinės studijos vyksta dviem etapais: darbas laboratorijose ir kompiuterinėse klasėse universitete ir tiriamoji praktika mokymo ar mokslo institucijose. Praktinių studijų trukmė - 30 savaičių. Jų metu susipažįstama su fizinio ugdymo ir valdymo sistemos eksperimentais, įtvirtinami ir tobulinami mokslinių tyrimo atlikimo ir kt. gebėjimai.
Kūno kultūros ir sporto studijų programa skirta asmenims, turintiems sporto bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems tapti sporto magistrais.