Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Teisė (anglų k. - Law)

Studijų krypties grupė

Teisė

Studijų kryptis

Teisė

Švietimo sritis

Teisė

Švietimo posritis

Teisė

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Vientisosios studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Teisės magistras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7114

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

300
Ištęstinė, 5, Metais
Nuolatinė, 5, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6011KX002

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7460421

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Vientisųjų teisės studijų programoje studijuojami tokie pagrindiniai bendrojo universitetinio lavinimo ir teisės krypties studijų dalykai: Filosofijos įvadas, Įvadas į teisinės sistemos ir teisės teorijos studijas, Konstitucinė teisė, Lotynų kalba, Politikos teorijos, Retorikos menas, Administracinė teisė, Civilinė teisė, Romėnų civilinė teisė, Europos Sąjungos teisinė sistema, Teisės istorija, Finansų teisė, Tarptautinių organizacijų teisė, Teisinis argumentavimas, Aplinkos teisė, Baudžiamoji teisė, Civilinis procesas, Darbo teisė, Tarptautinė viešoji teisė, Teisės filosofija ir sociologija, Socialinės apsaugos teisė, Tarptautinė privatinė teisė, Bausmių vykdymo teisė ir kiti studijų dalykai.
Studijų metu studentai privalo atlikti profesinę ir mokomąją praktiką, kurių apimtis atitinkamai yra 8 kreditai (320 valandų) ir 4 kreditai (160 valandų). Bendra praktikų apimtis yra 12 kreditų (480 valandų). Atlikdami praktiką studentai įtvirtina ir tobulina teisės aiškinimo ir taikymo gebėjimus, asmenų konsultavimo teisės klausimais ir kitus gebėjimus.