Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Logistika ir ekspedijavimas (anglų k. - Logistics and Forwarding)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Verslas

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Vadyba ir administravimas

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos profesinis bakalauras
Vadybininkas

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6617

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531LX022

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550413

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Būsimieji transporto vadybininkai studijuoja transporto ekonomiką, transporto įmonių valdymą, transporto sistemą, logistiką, apskaitos pagrindus, finansinę apskaitą, marketingą, tarptautinį marketingą, užsienio kalbą, informacines technologijas ir kitus dalykus.
Praktinės studijos vyksta trimis etapais: transporto įmonių valdymo, transporto verslo organizavimo ir baigiamoji praktika. Praktinių studijų trukmė – 23 savaitės. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami transporto įmonės valdymo, logistinės informacijos rinkimo, plėtros strategijos ir veiklos plano rengimo gebėjimai.
Transporto vadybos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti transporto vadybininkais.