Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Verslo vadyba (anglų k. - Business Management)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Verslas

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Vadyba ir administravimas

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos profesinis bakalauras
Vadybininkas

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6617

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 3, Metais
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531LX025

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550413

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Būsimieji verslo vadybininkai studijuoja užsienio kalbą, specialybės kalbą ir dokumentų valdymą, psichologiją, politikos ir ES studijas, mikroekonomiką, makroekonomiką, matematiką, informacines technologijas, vadybą, apskaitą ir mokesčius, rinkodarą, finansus ir kreditus, teisės pagrindus, projektų valdymą, ekonominę statistiką, kokybės vadybą, verslo ekonomiką, strateginį rinkodaros valdymą, kainodarą, tarptautinę rinkodarą, vartotojų elgseną, rinkų tyrimus, komunikacijos teoriją, žmogiškųjų išteklių valdymą, karjeros valdymą, organizacijos elgseną, darbo teisę.
Praktinės studijos vyksta trimis etapais: pažintinė (įmonės darbo organizavimo), verslo organizavimo ir baigiamoji (rinkodaros vadybos ar personalo vadybos) praktika. Praktinių studijų trukmė - 23 savaitės. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami verslo ir finansų apskaitos, finansų analizės, rinkodaros tyrimų, personalo valdymo, verslo plano rašymo, kompiuterinių apskaitos programų vartojimo gebėjimai.
Verslo vadybos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti verslo vadybininkais.