Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Agroverslo vadyba (anglų k. - Agrobusiness Management)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Vadyba

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Vadyba ir administravimas

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6602

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-28

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531LX108

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550413

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Būsimieji vadybos specialistai studijuoja specialybės kalbą, užsienio kalbą, matematiką, statistiką, informacines technologijas ir dokumentų valdymą, verslo organizavimą, vadybą, teisę, ekonomikos teoriją, apskaitos ir finansų pagrindus, verslo etiką, rinkodarą, rinkotyrą, darbuotojų saugą ir sveikatą, agrotechnologijas, agroekonomiką ir agropolitiką, kokybės vadybą, verslo projektų valdymą, kompiuterizuoto verslo valdymą, žemės ūkio subjektų veiklos ekonominę analizę ir kt.
Praktinės studijos vyksta šešiais etapais: informacinių technologijų ir dokumentų valdymo, verslo praktinio mokymo, rinkotyros, verslo organizavimo, šakos ir baigiamoji praktika. Praktinių studijų trukmė - 22 savaitės. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami veiklos planavimo, organizavimo, veiklos įvertinimo bei vadybinių sprendimų priėmimo įgūdžiai ir kt. gebėjimai.
Agroverslo vadybos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti vadybos specialistais.