Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Verslo informacinės sistemos (anglų k. - Business Information Systems)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Vadyba

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Vadyba ir administravimas

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6114

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-2

Akreditavimo vertinimo išvados

VU Final Report_Management_2023.pdf
VU_Vadybos krypties_vertinimo išvadų nr. SV4-78 išrašas anglų k. ir vertimas į lietuvių k..docx

Valstybinis kodas

6121LX013

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450413

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Pagrindiniai studijų programą sudarantys dalykai apima keletą krypčių: specialybės dalykus, bendrojo lavinimo dalykus bei ekonomikos ir vadybos dalykus.
Svarbiausi specialybės dalykai yra "Vadybos informacinių sistemų studijų įvadas", "Informacijos ir komunikacijos technologijos", "Programinė įranga", "Informacinių sistemų analizė", "Informacinių sistemų projektavimas", "Duomenų bazių technologijos", "Informacinės sistemos", "Projektų valdymas", "Kompiuterinis sprendimų modeliavimas", taip pat pasirenkamieji dalykai "Informacijos vadyba", "Skaitmeninės paslaugos", "Informacinių sistemų saugumas".
Bendrojo lavinimo dalykams priklauso "Aukštoji matematika", "Užsienio kalba", taip pat I ir II semestrų pasirenkamųjų socialinių mokslų dalykų blokai.
Svarbiausieji ekonomikos ir vadybos dalykai yra "Ekonomikos teorija", "Finansinė apskaita", "Vadyba", "Statistika", "Valdymo apskaita", "Marketingo valdymas".