Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Verslo vadyba ir rinkodara (anglų k. - Business Management and Marketing)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Vadyba

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Vadyba ir administravimas

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6120

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

210
Ištęstinė, 5, Metais
Nuolatinė, 3,5, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121LX008

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450413

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2020-02-20
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Programos tikslas - parengti aukštos kvalifikacijos vadybos specialistus su giliomis rinkodaros kompetencijomis, kurie turėtų žinių ir praktinių įgūdžių nuosavam verslui vystyti. Programa taip pat fokusuojasi į individų, turinčius žinių ir įgūdžių, būtinų vystyti globaliai sėkmingus ir tvarius verslus, rengimą (pelno siekiančiuose ir pelno nesiekiančiuose sektoriuose).
Studijų rezultatai:
Verslo vadybos ir rinkodaros programos metu absolventai įgyja žinių ir praktinių įgūdžių personalo valdymo, finansų ir procesų funkcinėse srityse, o daugiausiai dėmesio šioje programoje yra skiriama rinkodaros funkcinei sričiai.
Baigę šią programą, studentai geba analizuoti vidinės ir išorinės aplinkos įtaką verslo organizacijai, demonstruoja integruotas rinkodaros, žmogiškųjų išteklių valdymo, finansų valdymo ir procesų valdymo žinias, gali jas taikyti verslo ir rinkodaros praktikoje.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, seminarai, savarankiškas mokymasis, praktika įmonėje ar organizacijoje.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studijų rezultatams vertinti taikomi įvairūs vertinimo būdai: egzaminas (įskaita), tarpinis egzaminas, projektas, projekto pristatymas auditorijoje, žinių ir įgūdžių testavimas, atvejo analizė, baigiamasis darbas ir pan.

Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Vadybos ir rinkodaros krypties dalykai:

Ekonomikos, verslo ir vadybos pagrindai, Mikroekonomika, Makroekonomika, Verslininkystė, Skaitmeninė rinkodara, Reklama ir pardavimų skatinimas, Santykių su klientais valdymas, Neurorinkodara, Įmonių valdymas ir verslo teisė, Strateginis valdymas, Finansų pagrindai, Finansų apskaita, Rinkodaros pagrindai, Tarptautinės tiekimo grandinės valdymas, Elektroninė komercija, Organizacijų elgsena, Verslo etika ir tvarumas, Tarptautinis verslas.

Tyrimų gebėjimus lavinantys dalykai:
Statistinė duomenų analizė, Verslo tyrimų metodai, Akademinių darbų rašymas ir pristatymas, Loginis argumentavimas.

Fundamentiniai ir IT įgūdžius lavinantys dalykai: Matematinė analizė, Kiekybinių sprendimų metodai.

Praktika, pasirenkamieji dalykai, baigiamasis darbas.

Specializacijos:
Nėra
Studento pasirinkimai:
Per studijų laikotarpį studentas laisvai gali rinktis 7 dalykus (viso 42 ECTS) iš finansų, ekonomikos, vadybos, rinkodaros, komunikacijos, verslo, politikos, psichologijos studijų krypčių.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Verslo vadybos ir rinkodaros programos studentai, norintys išvykti į mainus, turi galimybę rinktis iš 51 universiteto esančio Europoje, Azijoje, Šiaurės Amerikoje bei Australijoje. Taip pat Tarptautinio verslo ir komunikacijos programos studentai gali dalyvauti dvigubo diplomo programoje ir papildomai gauti BI Norwegian Business School (Norvegija), INSEEC Bordeaux (Prancūzija), Linnaeus University (Švedija), KEDGE Business School (Prancūzija) ar kito universiteto užsienyje diplomą. Taip pat studentams yra suteikiama galimybė atlikti praktiką užsienyje.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Įgyta kvalifikacija leidžia dirbti specialistu, projektų vadovu ar verslo konsultantu aukščiau minėtose srityse, taip pat – vystyti sėkmingą karjerą rinkodaros ir komunikacijos agentūrose, dirbti rinkodaros projektų vadovais vietinėse ir tarptautinėse organizacijose.
Tolesnių studijų galimybės:
Galimybė tęsti studijas magistrantūroje.