Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Verslo administravimas (anglų k. - Business Administration)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Verslas

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Vadyba ir administravimas

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6116

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Ištęstinė, 5, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-1

Akreditavimo vertinimo išvados

VDU Verslo krypties išvados SV4-60_2022.pdf
VDU verslo studijų krypties išorinio vertinimo išvadų išrašas SV4-60 EN LT.pdf

Valstybinis kodas

6121LX029

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450413

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2017-02-23
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti aukštos erudicijos ir plataus profilio verslo administravimo (taip pat sporto verslo vadybos) specialistus, žemesnio lygmens vadovus ir pan., sugebančius kūrybiškai pritaikyti profesinėje veikloje teorines naujoves ir praktikos pasiekimus, reaguoti į besikeičiančią Lietuvos bei globalią verslo aplinkas ir įvairų verslo kontekstą bei galinčius dirbti moderniose Lietuvos ir tarptautinėse organizacijose, smulkaus ir vidutinio verslo, taip pat sporto verslo organizacijose.
Specializacijos:
Sporto vadyba
Studento pasirinkimai:
Studentai kiekvieną semestrą turi galimybę pasirinkti dalykus, leidžiančius jiems sustiprinti savo žinias ir gebėjimus atskirose verslo administravimo srityse (finansuose, marketinge, žmonių išteklių valdyme). Taip pat jie gali rinktis svarbius jų karjerai dalykus iš kitų studijų programų, pvz., teisės, psichologijos ir kt. Sporto vadybos specializacijos studentai išklausys 5 Sporto vadybos specializacijos dalykus, kurie leidžia studentams geriau kontekstualizuoti įgytas bendrąsias verslo administravimo žinias ir jas pritaikyti sporto sektoriaus organizacijose.