Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Kultūros vadyba ir kultūros politika (anglų k. - Culture management and cultural policy)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Vadyba

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Vadyba ir administravimas

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Antrosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos magistras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7101

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

120
Ištęstinė, -, -
Nuolatinė, 2, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-25

Akreditavimo vertinimo išvados

SV4-49_VDA_Culture Management_M_2017.pdf

Valstybinis kodas

6213LX001

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7470413

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Būsimieji kultūros vadybos ir kultūros politikos magistrai studijuoja kultūros vadybą, kultūros marketingą, mikro ir makro ekonomikos teoriją, vizualių ir scenos menų vadybą, Europos kultūros politiką, mokslinio darbo metodologinius pagrindus, rašto darbą.
Vykdoma specialybinė praktika. Praktinių studijų trukmė - 400 val. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami projektų rengimo, kultūrinių renginių organizavimo ir kiti gebėjimai.