Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Industrinių technologijų vadyba (anglų k. - Industrial Technology Management)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Vadyba

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Vadyba ir administravimas

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6115

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Ištęstinė, 6, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavusi institucija, akreditavimo terminas

Studijų kokybės vertinimo centras, 2031-01-22

Akreditavimo įsakymas

SV6-2

Akreditavimo vertinimo išvados

KTU_Vadyba_2023.pdf
KTU_Vadyba_2023_išvadų išrašo vertimas.pdf

Valstybinis kodas

6121LX021

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450413

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Būsimieji vadybos bakalaurai studijuoja verslo įmonių aplinką, jų valdymo funkcijas ir sprendimų priėmimo procesus, mokosi nustatyti, analizuoti ir vertinti verslo įmonių veiklos problemas.
Praktikos metu susipažįstama su įmonės veiklos specifika, technologija, valdymu, analizuojami gamybiniai, ekonominiai, finansiniai rezultatai, inovaciniai procesai.
Vadybos studijų programa skirta asmenims, siekiantiems tapti vadybos bakalaurais.
Yra galimybė studijuoti gretutinių studijų krypčių (Apskaitos, Ekonomikos, Finansų, Rinkodaros, Žmonių išteklių vadybos) dalykus. Baigusiajam suteikiamas dvigubas bakalauro kvalifikacinis laipsnis.