Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Žemės ūkio mechanikos inžinerija (anglų k. - Agricultural Mechanical Engineering)

Studijų krypties grupė

Inžinerijos mokslai

Studijų kryptis

Mechanikos inžinerija

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Švietimo posritis

Mechanika ir metalo darbai

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių, rusų

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Inžinerijos mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6116

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Ištęstinė, 6, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-7

Akreditavimo vertinimo išvados

Report_VMU_Mechanical Engineering_2021.pdf

Valstybinis kodas

6121EX029

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450715

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Būsimieji žemės ūkio mechanikos inžinerijos bakalaurai studijuoja bendrojo universitetinio lavinimo, studijų pagrindų bei specialiojo lavinimo dalykus: agronomijos ir ekologijos pagrindus, žemės dirbimo ir derliaus dorojimo mašinas, transporto ir jėgos mašinas, mašinų serviso technologijas, gyvulininkystės technologijų inžineriją, mašinų gamybos ir remonto technologijas ir kt., pasirenka alternatyviuosius bei laisvai pasirenkamus dalykus, parengia baigiamąjį darbą.
Atliekamos trys mokomosios praktikos, gamybinė technologijos ir inžinerinė projektinė praktika. Praktinių studijų trukmė - 400 val.
Žemės ūkio mechanikos inžinerijos bakalauro studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą.