Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Elektronikos inžinerija (anglų k. - Electronics engineering)

Studijų krypties grupė

Inžinerijos mokslai

Studijų kryptis

Elektronikos inžinerija

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Švietimo posritis

Elektronika ir automatika

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Inžinerijos mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6107

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Ištęstinė, -, -
Nuolatinė, -, -
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121EX043

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450714

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Būsimieji elektronikos inžinerijos bakalaurai studijuoja matematiką, elektrotechniką, ekonomiką, vadybą, elektronikos įtaisus, signalus ir grandines, skaitmeninius įtaisus, kompiuterių architektūrą, mikrovaldiklius, operacinių sistemų koncepcijas, lustų projektavimą, skaitmeninio signalų apdorojimo priemones, ryšių priemones.
Elektronikos inžinerijos studijų programoje numatytos 3 specializacijos: elektronikos įtaisų projektavimas, kompiuterizuotos elektroninės sistemos ir aviacinė elektronika.
Praktinės studijos vyksta profesinės praktikos metu. Praktinių studijų trukmė - 400 val. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami elektronikos inžinerinio darbo įgūdžiai, problemų sprendimo ir kt. gebėjimai.
Elektronikos inžinerijos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą ir siekiantiems tapti elektronikos inžinerijos specialistais.