Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Žemėtvarka (anglų k. - Land Use Planning)

Studijų krypties grupė

Inžinerijos mokslai

Studijų kryptis

Aplinkos inžinerija

Švietimo sritis

Architektūra ir statyba

Švietimo posritis

Architektūra ir urbanistika

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių, rusų

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Inžinerijos mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6116

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Ištęstinė, 6, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-30

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121EX030

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450731

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Būsimieji žemėtvarkos bakalaurai studijuoja žemėtvarkos projektavimą, geodeziją, kraštotvarką, teritorijų planavimą, nekilnojamojo turto kadastrą ir registrą, nekilnojamojo turto vertinimą ir kt.
Praktinės studijos vyksta dviem etapais: geodezijos pagrindų, geodezinių matavimų, dirvotyros ir fotogrametrijos mokomosios praktikos ir profesinės veiklos praktika. Mokomųjų praktikų metu studentai įgytas teorines žinias pritaiko atlikdami inžinerinius matavimus ir tyrinėjimus. Profesinės veiklos praktika skirta susipažinti su žemėtvarkos įmonių darbo specifika, valdymo, gamybinės bazės struktūra ir darbo organizavimu, įmonės darbo planavimu, įmonės finansų sistema, įmonėje naudojamomis naujausiomis geodezijos ir kartografavimo darbų technologijomis. Praktikų trukmė - 400 val.
Žemėtvarkos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą.