Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Informatikos inžinerija (anglų k. - Informatics engineering)

Studijų krypties grupė

Informatikos mokslai

Studijų kryptis

Informatikos inžinerija

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Švietimo posritis

Elektronika ir automatika

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Informatikos mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6109

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Ištęstinė, -, -
Nuolatinė, -, -

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavusi institucija, akreditavimo terminas

Studijų kokybės vertinimo centras, 2020-06-30

Akreditavimo įsakymas

SV6-34

Akreditavimo vertinimo išvados

SU_Informatikos_inzinerija_BA_2014.pdf

Valstybinis kodas

6121BX032

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450714

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Būsimieji informatikos inžinerijos bakalaurai studijuoja: filosofijos ir profesinio bendravimo pagrindus, gilina lietuvių ir užsienio kalbų žinias savo specialybės srityje; programavimo pagrindus ir technologijas, diskrečiasias struktūras, algoritmus ir jų analizę, programų inžinerijos pagrindus, žmogaus ir kompiuterio sąsają, interneto technologijas ir kt. Per informatikos inžinerijos krypties studijas įgauna specifinių praktinių gebėjimų projektuoti ir realizuoti kompiuterių sistemas, parinkti, diegti ir eksploatuoti kompiuterių tinklus ir techninę / programinę įrangą, įvertinti jų našumą, integruoti kompiuterių sistemas skaičiavimų efektyvumui padidinti, taikyti programavimo kalbas, naudoti automatizuoto konstravimo ir dokumentavimo įrankiais.
Praktinės studijos vyksta universitete įmonėse, įstaigose ar organizacijose. Praktinių studijų trukmė - 400 val.
Informatikos inžinerijos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą.