Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Statybos inžinerija (anglų k. - Civil Engineering)

Studijų krypties grupė

Inžinerijos mokslai

Studijų kryptis

Statybos inžinerija

Švietimo sritis

Architektūra ir statyba

Švietimo posritis

Statyba ir statybos inžinerija

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Inžinerijos mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6107

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Ištęstinė, 6, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-21

Akreditavimo vertinimo išvados

VilniusTech_Statybos inžinerija_2022.pdf

Valstybinis kodas

6121EX039

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450732

Finansinės grupės kodas

1.4

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-03-05
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Rengti aukštos erudicijos ir intelekto, novatoriškus, motyvuotus statybos inžinerijos bakalaurus, gebančius projektuoti statinius ir pastatus, taikant modernius skaičiavimo ir konstravimo principus, modernias statybos technologijas, organizuoti ir valdyti statinių ir pastatų projektavimo ir statybos darbų procesus.
Studijų rezultatai:
Žinios
Fundamentaliosios žinios apie gamtą ir jos reiškinius būtinos integruotai profesinei veiklai.
Žinios apie statybos inžinerijoje taikomus medžiagas ir konstrukcijas bei inovatyvius pastatų ir statinių projektavimo ir statybos metodus.
Gebėjimai tirti
Gebėjimas statybos inžinerijos srityje rinkti ir analizuoti duomenis būtinus svarbių mokslinių ir profesinių problemų statybos inžinerijos srityje sprendimui, naudojantis fundamentinių ir taikomųjų mokslų pasiekimais ir metodais.
Holistinis požiūris darant profesinius sprendimus, subalansuojant sąnaudas, naudą, saugumą, kokybę, patikimumą ir įtaką aplinkai.
Inžinerinė analizė
Gebėti surinkti pastatų, tiltų ir jų konstrukcijų projektavimui reikalingus duomenis, juos analizuoti ir vertinti, parinkti projekto variantus, galimus statybos metodus.
Gebėti surinkti bei analizuoti geotechninę informaciją, ją įvertinus parinkti tinkamiausius geotechninių konstrukcijų variantus.
Inžinerinis projektavimas
Gebėti parengti pastato arba tilto konstrukcinės dalies projektą ir vadovauti projektavimui.
Gebėti parengti statinių ir pastatų pamatų bei kitų geotechninių konstrukcijų projektą ir vadovauti jų projektavimui.
Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai
Gebėti dirbti įvairių inžinerinių sričių specialistų darbo grupėje (komandoje) ir pristatyti projektinius sprendimus įvairioms klausytojų auditorijoms.
Gebėti savarankiškai planuoti savo profesinės kvalifikacijos kėlimą, gebėti studijuoti inžinerinę techninę bei mokslinę literatūrą.
Inžinerinės veiklos gebėjimai
Gebėti atpažinti ir įvertinti naujas inžinerines problemas, planuoti inžinerinės veiklos strategiją, įvaldyti naujas skaitmenines projektavimo ir pažangias gamybos technologijas.
Gebėti inžinerinėje veikloje taikyti tarptautinius, Europos bei Lietuvos standartus skirtus pastatų, statinių ir jų pamatų projektavimui ir statybai.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Įtraukiančios ir probleminės paskaitos, laboratoriniai darbai, pratybos, parodomieji užsiėmimai, praktika, individualūs arba komandiniai savarankiški darbai, atvejų analizė, referatų ir rašto darbų rašymas
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Kaupiamoji vertinimo sistema: savarankiški ir kontroliniai darbai, laboratorinių darbų ir praktikų ataskaitos, kursiniai ir kompleksiniai projektai, baigiamųjų darbų gynimas.
Sandara:
Bendra universitetiniai (15 kr.), studijų krypties dalykai (189 kr.), praktikos (15 kr.), laisvas pasirinkimas (6 kr.), baigiamasis darbas (15 kr.)

Specializacijos:
Pastatų ir jų konstrukcijų projektavimas
Tiltų konstrukcijų inžinerija
Geotechnika
Studento pasirinkimai:
Numatyti bendrauniversitetinių (9 kr.), studijų krypties (21 kr.) ir laisvai pasirenkamieji (6 kr.) studijų dalykai
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Aukštas tarptautinis QS reitingas (101-150 vieta pasaulyje), dėstoma lietuvių anglų kalbomis
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Statybos inžinerijos bakalaurai įgyja praktiniam inžineriniam darbui statybos srityje reikiamų kompetencijų ir yra pasirengę savarankiškai profesinei veiklai. Jie gali pradėti praktinį darbą statinių ir pastatų statybos bei projektavimo organizacijose, o taip pat inžinerinių tyrinėjimų organizacijose, ministerijų, miestų ir rajonų savivaldybių padaliniuose.
Tolesnių studijų galimybės:
Tęsti studijas magistrantūroje.