Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Energetikos inžinerija (anglų k. - Energy engineering)

Studijų krypties grupė

Inžinerijos mokslai

Studijų kryptis

Energijos inžinerija

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Švietimo posritis

Elektra ir energija

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių, rusų

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Inžinerijos mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6116

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Ištęstinė, 6, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-30

Akreditavimo vertinimo išvados

ASU_Energetikos_inžinerija_B_2016.pdf

Valstybinis kodas

6121EX025

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450713

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2015-11-10
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Būsimieji energijos bakalaurai studijuoja elektrotechniką, termodinamiką, elektros mašinas, elektros energetiką, atsinaujinančius energijos šaltinius, šilumos energetiką ir kt.
Atliekamos dvi mokomosios praktikos, technologinė praktika, inžinerinė - projektinė praktika. Jos skirtos biologinių sistemų ir energetinės įrangos ir sistemų pažinimui, gamybinių, projektavimo ir konstravimo įgūdžių lavinimui. Praktinių studijų trukmė- 360 val.
Energetikos inžinerijos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą.