Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Hidrotechninė statyba (anglų k. - Hidraulic engineering)

Studijų krypties grupė

Inžinerijos mokslai

Studijų kryptis

Aplinkos inžinerija

Švietimo sritis

Architektūra ir statyba

Švietimo posritis

Statyba ir statybos inžinerija

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Inžinerijos mokslų profesinis bakalauras
Inžinierius

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6623

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Akreditavusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-36

Akreditavimo vertinimo išvados

KMAIK Aplinkos inzinerijos Galutinės išvados.docx

Valstybinis kodas

6531EX032

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550732

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Būsimieji hidrotechnikos inžinieriai studijuoja braižybą, chemiją, aplinkosaugą, fiziką, informatiką, matematiką, darbų ir civilinę saugą, teisės pagrindus, užsienio kalbą ir kt.
Praktinės studijos vyksta dviem etapais: profesinės veiklos mokomoji geodezinių matavimų, inžinerinių tyrinėjimų, sausinimo-drėkinimo įrenginių ir mašinų, hidrotechninių statinių statybos ir darbų technologijos praktika bei gamybinė praktika, atliekama gamybinėse organizacijose. Praktinių studijų trukmė – 23 savaitės. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami vandens inžinerijos objektų projektavimo, statybos ir kt. gebėjimai.
Hidrotechnikos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti aplinkos inžinieriais.