Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Želdynų dizainas (anglų k. - Landscape Design)

Studijų krypties grupė

Inžinerijos mokslai

Studijų kryptis

Aplinkos inžinerija

Švietimo sritis

Žemės ūkis

Švietimo posritis

Sodininkystė

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Inžinerijos mokslų profesinis bakalauras
Inžinierius

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6623

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-36

Akreditavimo vertinimo išvados

KMAIK Aplinkos inzinerijos Galutinės išvados.docx

Valstybinis kodas

6531EX033

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550812

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Būsimieji želdynų dizaino inžinieriai studijuoja braižybą ir piešimą, kompiuterinę grafiką, meno ir architektūros istoriją, informacines technologijas, taikomąją matematiką, dirvotyrą, žemdirbystės ir melioracijos pagrindus, botaniką, dendrologiją, gėlininkystę ir kt.
Praktinės studijos vyksta keturiais etapais: pažintinė-mokomoji, specializacijos ir priešdiplominė praktika. Praktinių studijų trukmė – 25 savaitės. Jų metu įtvirtinama ir tobulinama augalų pažinimo, auginimo ir priežiūros, apsaugos priemonių ir želdynų formavimo įgūdžių sistema.
Želdynų dizaino studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti inžinieriais.