Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Kompiuterinių tinklų administravimas (anglų k. - Administration of computer network)

Studijų krypties grupė

Informatikos mokslai

Studijų kryptis

Informatikos inžinerija

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Švietimo posritis

Elektronika ir automatika

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Informatikos mokslų profesinis bakalauras
Inžinierius

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6612

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-42

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531BX002

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550714

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Būsimieji kompiuterinių tinklų administravimo inžinieriai studijuoja 29 studijų dalykus: bendruosius aukštojo lavinimo dalykus (matematiką, informacines technologijas, duomenų bazes, užsienio kalbas, fiziką, žmonių ir civilinė sauga ir kt.) bei specialiuosius (profesinius) dalykus: kompiuterinę grafiką, operacines sistemas, elektrotechniką, elektroniką, vadybą, programavimą, internetines technologijas, kompiuterinių tinklų pagrindus, kompiuterinius tinklus (CCNA) ir kt.
Praktinės studijos vyksta šešiais etapais: informacinių technologijų praktika, programavimo praktika, kompiuterių eksploatavimo praktika, taikomųjų kompiuterinių programų praktika, gamybinė praktika, baigiamoji praktika, kurios skirtos gilinti ir sustiprinti bendrųjų techninių ir specialiųjų (technologinių) disciplinų žinias, supažindinti studentus su įmonės veikla, išanalizuoti kompiuterių tinklo struktūrą įmonėje, dokumentacija, jos vedimu ir naudojimu, mokyti juos savarankiškai ir kūrybiškai spręsti įmonėje kylančius realius uždavinius, įgyti praktinių įgūdžių, išmokti bendrauti su žmonėmis. Praktinių studijų trukmė - 800 val.
Kompiuterinių tinklų administravimo studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti kompiuterinių tinklų administravimo inžinieriais.