Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Statinių inžinerinės sistemos (anglų k. - Building Engineering Systems)

Studijų krypties grupė

Inžinerijos mokslai

Studijų kryptis

Statybos inžinerija

Studijų krypties šaka

Statinių inžinerinės sistemos

Švietimo sritis

Architektūra ir statyba

Švietimo posritis

Statyba ir statybos inžinerija

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Inžinerijos mokslų profesinis bakalauras
Inžinierius

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6612

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-21

Akreditavimo vertinimo išvados

AK Statinių inžinerinės sistemos 2016 prof.BA.pdf

Valstybinis kodas

6531EX002

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550732

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos apimtis - 120 kreditų. Vienas kreditas - 40 valandų studento darbo savaitė, apimanti teorines, praktines ir savarankiškas studijas. Studijų programą sudaro 31 dalykas, suskirstyti į bendrojo lavinimo - užsienio kalba, filosofijos pagrindai, taikomieji tyrimai; inžinerijos pagrindų - fizika, statybinės konstrukcijos, geodezija, hidraulika ir aerodinamika ir kt.; specialiuosius - šildymas, vėdinimas, vandentvarka, inžinerinių sistemų montavimas, inžinerinių sistemų priežiūra, inžinerinių sistemų projektavimas ir kt.
Studijų programoje numatytos 2 mokomosios (informacinių technologijų ir geodezijos) ir 4 profesinės (paruošiamųjų darbų, santechnikos darbų, gamybinė ir baigiamoji) praktikos. Mokomosios praktikos atliekamos kolegijos laboratorijose ir lauko sąlygomis specialiai įrengtame poligone. Profesinės praktikos atliekamos įvairiose gamybinėse įmonėse ir bendrovėse, tiesiogiai susijusiose su būsima profesine veikla. Bendra praktikų trukmė - 20 savaičių.